Últimes notícies:

Els paradistes dels mercats de Reus es formen en etiquetatge de productes

L’objectiu és que la informació sobre els productes acabi arribant als consumidors, per tal que siguin conscients dels al·lèrgens, els ingredients i l’origen d’allò que compren.

‘Les etiquetes en els aliments. Un canal d’informació per la qualitat i la seguretat alimentària’. Aquest ha estat el títol d’un seguit de formacions que s’han dut a terme als paradistes dels mercats de Reus, per tal d’aprofundir en l’etiquetatge dels aliments frescos. I és que com a gestors d’establiments alimentaris són responsables de proporcionar informació clara i precisa als clients sobre els productes que venen. 

Les sessions s’han dividit per sectors per tal d’oferir detalls sobre l’etiquetatge de cada àmbit, a banda dels requisits legals i normatius generals. S’han tractat punts com els al·lèrgens, els ingredients i l’origen dels productes, i els paradistes s’han interessat a trobar fórmules per poder proporcionar etiquetatges simplificats i fàcils per als consumidors. 

L’objectiu és que aquest projecte pugui arribar a la resta d’establiments de la ciutat, com també d’una forma directa als usuaris a través de punts d’atenció ubicats als mateixos mercats. 

AGENDA

6 de Setembre

1 d'Agost

27 de Juliol

RELACIONATS