Últimes notícies:

La redacció del projecte de la ZBE hauria de ser una realitat abans del 2025

per: Joel Gomis Cos

L’empresa Colin Buchanan Consultores SAU serà l’encarregada de redactar el projecte, que s’espera que estigui enllestit en vuit mesos

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat el contracte per a la redacció del Pla Específic de la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat, el document que entre altres qüestions definirà els objectius a assolir. El contracte s’ha adjudicat a Colin Buchanan Consultores SAU per un import de 14.363,33 euros. La durada del contracte s’estableix en 8 mesos.

La implementació de la futura ZBE té com a objectius principals la millora de la salut de la ciutadania i la lluita contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat. En aquest sentit, i d’acord amb les previsions del Reial decret 1052/2022, el Pla Específic de la ZBE inclourà, entre altres, informació com:

  • Naturalesa i avaluació de la contaminació atmosfèrica i acústica.
  • Mesures de millora de la qualitat de l’aire i mitigació d’emissions de canvi climàtic.
  • Estacions de mesurament de soroll ambiental.
  • Sistema de control d’accessos, circulació i estacionament a les ZBE.
  • Anàlisi jurídica de la naturalesa de la ZBE i dels drets i obligacions que es pretén implantar.
  • Memòria econòmica.
  • Anàlisi d’impacte social, de gènere i de discapacitat i, amb un èmfasi especial en els grups socials de més vulnerabilitat.
  • Pla de comunicació, participació i sensibilització.

La redacció del Pla Específic coincideix amb altres actuacions que l’Ajuntament de Reus té en marxa vinculada a la ZBE com les obres del projecte tècnic d’instal·lació dels elements físics i eines tecnològiques o el procés per a la redacció de l’ordenança que regularà la futura ZBE.

AGENDA

6 de Setembre

1 d'Agost

27 de Juliol

RELACIONATS